Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

η γνώση των υποκειμενικών στοιχείων που εμποδίζουν την πνευματική ισορροπία

Η ζωή ενός σοβαρού γνωστικού μαθητή πρέπει να συνδεθεί μεθοδικά με τη δημιουργία των απαραίτητων βάσεων, οι οποίες θα του επιτρέψουν να έχει μια σφαιρική γνώση των υποκειμενικών στοιχείων αυτών που εμποδίζουν την πνευματική του ισορροπία.

Η ζωή ενός γνωστικού μαθητή πρέπει να συνοδεύεται από τον μυστικισμό, την κατανόηση, τη θέληση και ένα βαθύ πόθο να επανεγκαθιδρύσει μια στέρεα ένωση με το Θεό.

Έτσι θα αποφύγει τα ανικανοποίητα εγώ, σε συγκεκριμένες στιγμές, να του αφαιρούν την επιθυμία και την ώθηση να πραγματοποιήσει μια εργασία.

Κάθε φορά που πραγματοποιείται εντός της ψυχής ο θάνατος ενός συνόλου, αυτό ωθεί στο φυσικό μέρος, πραγματικά επώδυνες διαδικασίες, μεγάλες συναισθηματικές καταστάσεις, γιατί αποσυνδέονται δικά μας στοιχεία που για πολλά χρόνια μας κρατούσαν συντροφιά.

Μόλις ξεπεράσουμε αυτές τις συναισθηματικές καταστάσεις, κυριαρχούν στις στιγμές μας η ειρήνη και η αρμονία. Αυτό είναι η ένταξη στο εσωτερικό μας των αυτόνομων κομματιών του Είναι μας, τα οποία αποδεσμεύονται από το συγκεκριμένο υποκειμενικό στοιχείο.

~Α.Δ. Lakhsmi


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου